Otázky a odpovědi

 • Martin K.

  Budete opravdu stavět sportovní halu? Nebo jsou to zase jen plané sliby?

   
  Proč bychom měli lidem dávat plané sliby? Slíbili jsme, že postavíme Městské lázně a již je stavíme. Do září příštího roku budou hotové. Samozřejmě, že je to velká investice a těžko můžeme bez dotací zvládnout zároveň stavbu sportovní haly. Pokud ale budeme dál na radnici my a budeme odpovědně hospodařit, můžeme zahájit stavbu haly v roce 2017. Pokud bychom získali dotace můžeme začít i dříve. Nové Město halu potřebuje a může si ji dovolit
   
 • Marta S.

  Podle mne jste nejlepší starosta, jakého kdy Nové Město mělo. S kým byste chtěl po volbách spolupracovat? Chcete pokračovat ve funkci starosty?

   

  Den hodnoť až navečer, led až po něm přejdeš řeku. Myslím, že je příliš brzy na to, abych byl jako starosta hodnocen. Rád bych pokračoval ve své práci. Zatím stále ještě není vše hotové a máme před sebou více,  než polovinu úkolů, které jsme si s kolegy předsevzali. Plnění našich plánů nám dost zkomplikovala špatná finanční kondice, v níž jsme správu našeho města před čtyřmi lety převzali.  Rád bych spolupracoval s každým, komu jde o zájmy města a má poctivou snahu měnit věci k lepšímu. Nechci spolupracovat s lidmi, kteří staví zájmy firem, příbuzných nebo známých nad zájmy města. Věřím, že lidé si zvolí drtivou většinu lidí, kteří budou klást zájem města na první místo.

 • Žaneta

  Zaujala mne v programu ČSSD část, kde se píše.." nabídneme výhodný pronájem městských nemovitostí začínajícím podnikatelům" . Zkuste si představit, ze dnes někdo po léta úspěšně podniká pan J, vytvořil místo pro sebe, pro syna a další dva občany. Podniká ovsem za běžných tržních podmínek, tedy za tržní nájem. Vy někomu nabídnete výhodný nájem a on začne podnikat ve stejném oboru. Tímto zvýhodněním samozřejmé bude dotyčný schopen nabídnout své služby za nižší ceny a v rámci konkurenčního boje bude nucen pan J. svoji provozovnu zavřít. A máme tu hned několik nezaměstnaných. K čemu to je? Vážně chcete takto křivit trh?

   

  Děkuji za otevřený dotaz a názor. Zajištěním uvedeného programu podpory začínajících podnikatelů by určitě nedošlo k poskytnutí veřejné podpory. Nájemné by nebylo stanoveno pod reálné náklady. Jde spíše o to, že by byly pronajímány vhodné, vybavené a menší prostory. Určitě tedy nedojde k tomu, že by město využívalo peníze daňových poplatníků k pokřivení trhu. Nemyslím, že by vytvoření podmínek pro snadnější založení firmy mohlo výrazněji poškodit firmy již zavedené.

 • Miroslav M.

  Oceňuji Vaši práci pro naše město. Myslím si, že ve srovnání s bývalou paní starostkou byla pod vaším vedením vykonána řada dobrých počinů, které ocení běžní obyvatelé a návštěvníci města. Měl bych pro Vás podnět pro řešení situace Zichova rybníka....Náklady na sanaci lokality byly vyčísleny kolem 11 mil. Kč (sediment není možné využít na zemědělské půdě z důvodu kontaminace toxickými kovy, zejména kadmiem). Bylo počítáno s podporou ze SFŽP, prioritní osa 4.2. Napadlo mě, že náklady za likvidaci sedimentu by šlo snížit využitím části sedimentu pro stavbu ostrova. Dle mého názoru by bylo vhodné nechat vypracovat Projekt obnovy rybníka, včetně přestavby hráze. A možná znovu požádat o podporu ze strany SFŽP nebo MF.

   

  Souhlasím s Vámi, že současný stav není dobrý a do budoucna je potřeba rybník obnovit. Náklady jsou však příliš vysoké a z městského rozpočtu bez cizí pomoci nejsme schopni takovou akci zvládnout. Myslím  si, že máte pravdu i v tom, že by bylo vhodné připravit nový projekt revitalizace rybníku a pokusit se o získání dotace. Rád s Vámi vše osobně proberu.

 • Hana Vyhlídalová

  Zajímaly by mne tři vaše nejvyšší priority pro NMNM v případě, že obhájíte pozici starosty

   

  Možná Vás udivím, ale nebudu zde vyjmenovávat velké projekty, jakými jsou Městské lázně nebo sportovní hala. Nebudu uvádět ani otevřenou radnici a úspory. Zaměřím se na tři skupiny, které opravdu potřebují pomoc.

  1. Pomoc rodinám s dětmi – místa ve školkách pro všechny, nové prostory ZUŠ, dětská hřiště...

  2.Pomoc seniorům, slabým a nemocným – nové byty pro seniory, terénní sociální služby, více peněz pro poskytovatele, slevy na služby, včetně bazénu.

  3. Čisté, bezpečné a opravené město – dát do pořádku zeleň, chodníky, přechody, veřejné osvětlení, popelnice. Dohled na veřejný pořádek a boj proti různým šmejdům, lichvářům a podobně. Možná příliš obyčejné věci, ale ony jsou nakonec ze všeho nejdůležitější.

 • Jana Zichová

  Neustále se chlubíte svými schopnostmi a úspěšnou minulostí, ale lidé co s Vámi pracují z Vás vůbec nadšeni nejsou. Chováte se velmi nadřazeně, neodpovídáte na pozdrav, někdy i vyvinout nepatrný oční kontakt je vám zatěžko. Používáte metody výhrůžek a biče. Myslíte si, že takto se chová lídr pod značkou Sociální demokracie. Jde Vám skutečně o lidi nebo pouze o sebe jak to dnes vyzerá? Děkuji za názor a změnu.

   

  Věřte, že mi je především o to, abychom společně se spolupracovníky odvedli dobrou práci. Snažím se o to, abychom pracovali efektivně a přinášeli městu co největší užitek, za co nejnižších nákladů. Bylo by mi líto, pokud by převažující pocit z mé práce byl takový, jaký popisujete. Nevylučuji, že jsem mohl některé spolupracovníky naštvat. Poctivě také přiznávám, že jsem ve třech případech (za uplynulé čtyři roky) své  tři konkrétní spolupracovníky nespravedlivě obvinil z pochybení. Ve všech třech případech jsem se jim poté omluvil. Protože jen hlupák neuzná svoji chybu, pokud je si jí vědom. Pokud jsem někdy někoho nepozdravil, může to být spíše nedopatřením, protože jsem nedoslýchavý na jednou ucho a občas se stane, že někoho přeslechnu a potom to může působit neslušně. I za takové případné faux pas se omlouvám.

 • Lenka K.

  Kdy bude dostavěný bazén?

   

  Pokud půjde vše podle plánu, měla by být stavba Městských lázní dokončena do září příštího roku. V říjnu bychom tak měli otevírat.

 • Lukáš Nejedlý:

  Chlubíte dobrým hospodařením, ale na letošní rok máte naplánován schodek přes 50 milionů. Jak to vysvětlíte?

   

  Tento dotaz přišel od více lidí, odpovím proto naráz. Plánovaný rozpočet většinou počítá s vyššími cenami investic a nižšími příjmy. Letošní rok je poměrně  bohatý na investice, které jsou částečně kryty dotací. I tady musíme být rozpočtově opatrní a počítat s tím, že dotace nemusí celá přijít letos. Samozřejmě, že se užprojevuje i stavba bazénu (cca 20ml.). Už dnes je ale zřejmé, že hospodaření dopadne mnohem lépe, než plán. Předpokládám, že výsledná bilance bude přibližnš vyrovnaná, možná mírně záporná.

 • Helena Novotná:

  Proč stavíte asfaltové cesty v lese a ničíte přírodu, když by bylo více potřeba opravit chodníky ve městě? Zkuste si jet s kočárkem po betlémě!

   

  Chodníky vě městě opravujeme. Jen letos: Komenského náměstí, ke kutturnímu domu, Mírova a k Mírové od přejezdu. Vím, že to nestačí a že třeba na Betlémě by bylo potřeba provést kompletní rekonstrukce komunikací, včetně chodníků. V některých místech ale chodník ani zřídit nejde, protože ho není kam umístit. Betlém si zaslouží pozornost města - pamatujme však, že dát ho do pořádku bude stát desítky milionů korun.
  O stezkách v lese se vyjadřuji na jiném místě.

 • Jan Havlík:

  Nikde není k dohledání váš životopis. Zajímá mne co, kdy a kde jste studoval. Kde, kdy a jako co jste doposud pracoval. Děkuji za sdělení. Předpokládám, že otevřená radnice má v čele otevřeného starostu.


  Jiří Doležal:

  Mne by v kontextu předchozího příspěvku zajímalo jakou odbornost a kvalifikaci jste kdysi (2005-2007) nabídl společnosti ČEPRO, a.s., potažmo Ministerstvu financí, aby Vás nominovalo do dozorčí rady tohoto podniku. Čím jste si tuto poctu získal?

   
  Díky za obě otázky,
   
  vystudoval jsem Gymnázium v Novém Městě na Moravě. VŠ studium jsem z poměrně vážných osobních důvodů nedokončil. Krátce jsem pracoval v různých dělnických profesích a jako operátor PC (tak se tomu v polovině 90. let opravdu říkalo). 
   
  Od roku 1998 jsem pracoval jako OSVČ, v roce 2009 jsem pak založil vlastní malou obchodní společnost. Svým klientům jsem poskytoval zejména organizační, komunikační a PR služby. Vydali jsme i jednu knihu a organizovali reklamní a propagační kampaně. Vedle propagačních činností jsem se věnoval i analýzám médií a textů, spolupracoval jsem na tvorbě webových aplikací a podpůrných projektů.
   
  Na přelomu století jsem pracoval ve Fondu dětí a mládeže (člen výboru a poradce) a pak ve správcovské společnosti AGM (náměstek ředitele). Zde jsem měl možnost částečně nahlédnout do zákulisí toho, jak byl po revoluci spravován státní majetek a jak probíhala část privatizace. Dodnes to považuji za jednu z největších životních zkušeností. 
   
  Jako živnostník jsem v průběhu let pracoval pro několik politiků a firem. V rámci Parlamentu České republiky jsem vykonával funkce asistenta (poslanec Vladimír Cisár a senátorka Dagmar Zvěřinová) a posléze poradce poslanců za Sociální demokracii.
   
  Předpokládám, že mé jmenování do orgánu společnosti ČEPRO, a.s. bylo založeno právě na zkušenostech s mými schopnostmi při výkonu uvedených činností. Ve společnosti jsem působil v poměrně krizové situaci, která vyžadovala vyšší odolnost, diskrétnost a rychlé jednání (firma čelila brutálnímu kriminálnímu útoku, řešili jsme odvolání managementu vedeného Tomášem Kadlecem a instalaci odborného managementu vedeného Pavlem Švarcem). Jsem přesvědčen, že pokud by zástupci MF ČR a dozorčí rada postupovali jinak, společnost by možná dnes již neexistovala. Omlouvám se, ale více se k této věci veřejně uvést nedá. Věřte, že pocta to moc nebyla, ale zkušenost to byla dobrá, i když drsná... 
   
  Právě tehdy jsme se také rozhodli, že se chceme vrátit domů a rodinou trvale žít v Novém Městě na Moravě. Od roku 2006 jsem byl členem zastupitelstva Nového Města a od roku 2010 starostou. V komunální politice jsem se zaměřil zejména na prosazování principů otevřené veřejné správy. Za největší úspěch považuji stabilizaci hospodaření města, zavedení transparentního hospodaření, úspěšné zvládnutí organizace MS v biatlonu a nalezení široké shody na investičních prioritách města. 
   
  P.S. Zatímco do Čepra už bych v životě nešel, VŠ bych si ještě někdy rád dodělal... :)
   

Kontakt

Michal Šmarda

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode